Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Využítí kurtů tenisového oddílu veřejností:

Hra na tenisových kurtech je umožněna nečlenům tenisového oddílu po dohodě s členem TO ve dvou případech a to, když se bude jednat:
  • o hosta, který bude hrát s členem TO
  • o členy jiného oddílu TJ Dobřany

V obou případech bude od nečlenů TO vybírán poplatek za hru v poměrné části ze sazby za kurt ve výši 100 Kč /hod. (tj. 50 Kč/hod za jednoho nečlena při 2hře, resp. 25 Kč/hod. za 1 nečlena při 4hře).  Za výběr příspěvku za hru, stejně jako za řádnou úpravu dvorce po skončení hry zodpovídá člen TO, který hru nečlenům TO umožnil. Vybrané finance tento člen neprodleně v plné výši zašle na bankovní účet TO:

19-725277349/0800

a to identifikovatelným způsobem (zpráva pro příjemce – jméno, datum, účel) 

V době od 16:00 hodin mají přednostní právo ke hře členové tenisového oddílu. Hra nečlenům oddílu v této době je umožněna jen v případě neobsazeného kurtu.
V případě zájmu o rezervaci kurtů ve větším rozsahu, např. sportovní odpoledne kolektivů, je toto nutno domluvit s předsedou tenisového oddílu p.ing.Bláhou.